Spoločnosť BRASIN, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

OPLÁŠTENIA A STRECHYindustriálnych stavieb a obchodných reťazcov

Spoločnosť BRASIN, spol. s r.o. vznikla v roku 2004 ako špecializovaná stavebná firma. Od svojho založenia sa firma úzko profiluje na dodávku a montáž striech, fasád a izolácií. Počas doterajších rokov existencie spoločnosti sa zrealizovali strešné a obvodové plášte budov rôznych typov a rozsahu.

BRASIN, spol. s r.o. sa špecializuje najmä na opláštenia a strechy industriálnych stavieb a obchodných reťazcov formou subdodávky pre generálneho dodávateľa alebo investora.

Spokojnosť investora je pre nás prioritou, preto sa dôraz kladie na precíznu prípravu realizácia diela (spracovanie detailov, kladačských plánov), kvalitnú a rýchlu montáž. Všetky tieto činnosti zabezpečuje vysoko profesionálny tím technikov a montážnikov s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti stavebníctva.

OPLÁŠTENIA A STRECHY industriálnych stavieb a obchodných reťazcov

NAŠE REFERENCIE

PRÁVE REALIZOVANÉ STAVBY