Spoločnosť BRASIN, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

Projekty

  • pred realizáciou opláštenia a striech spracovávame kompletnú výrobnú dokumentáciu, ktorá pozostáva z kladačských plánov a riešenia štandartných aj neštandartných detailov
  • kompletnú dokumentáciu odsúhlasenú hlavným projektantom stavby dodávame investorovi v papierovej aj digitálnej forme

Ukážky projektovej dokumentácie