Projekty

  • pred realizáciou opláštenia a striech spracovávame kompletnú výrobnú dokumentáciu, ktorá pozostáva z kladačských plánov a riešenia štandartných aj neštandartných detailov
  • kompletnú dokumentáciu odsúhlasenú hlavným projektantom stavby dodávame investorovi v papierovej aj digitálnej forme

Ukážky projektovej dokumentácie